Tên gọi các loại hạt nhựa nguyên sinh

Tên gọi các loại hạt nhựa nguyên sinh , mong ace ngành nhựa có thể chia sẽ thông tin này cho mọi người cùng tham khảo nhé

AAS Copolymer of acrylonitrile, acrylate, and styrene
ABR Acrylate–butadiene rubber
ABS Acrylonitrile–butadiene–styrene terpolymer
ACS Thermoplastic blend of a copolymer from acrylonitrile and styrene with chlorinated polyethylene
AES Thermoplastic quaterpolymer from acrylonitrile, ethylene, propylene, and styrene
ASA Copolymer of acrylonitrile, styrene, and acrylates
BR Butadiene rubber
CA Cellulose acetate
CAB Cellulose acetate butyrate
CAP Cellulose acetate propionate
CMC Carboxymethyl cellulose
CN Cellulose nitrate
CPE Chlorinated polyethylene
CPVC Chlorinated poly(vinyl chloride) CR Polychloroprene
CTA Cellulose triacetate
CTFE Chlorotrifluoroethylene polymer
Cty CP Thiên Kim An
Tel : 0938390518 / 0901407458
EC Ethyl cellulose
ECTFE Ethylene–chlorotrifluoroethylene copolymer
EEA Elastomeric copolymer from ethylene and ethyl acrylate
EMA Ethylene–methyl acrylate copolymer
EP Epoxy resin
E/P Ethylene–propylene copolymer
EPDM Terpolymer from ethylene, proplene, and a (nonconjugated) diene
EPM Ethylene–propylene copolymer
EPR Elastomeric copolymer of ethylene and propylene
EPT, EPTR Elastomeric copolymer of ethylene, propylene, and a diene
ETFE Ethylene–tetrafluoroethylene copolymer
EVA Copolymer from ethylene and vinyl acetate
EVOH Ethylene–vinyl alcohol copolymer
FEP Fluorinated ethylene–propylene copolymer
HDPE High-density polyethylene
HIPS High-impact polystyrene
IIR Butyl rubber (isobutylene–isoprene copolymer)
IPN Interpenetrating polymer network
IR Synthetic cis-1,4-polyisoprene rubber
LCP Liquid crystal polymer
LDPE Low-density polyethylene
LLDPE Linear low-density polyethylene
MBS Methacrylate–butadiene–styrene copolymer
MF Melamine–formaldehyde resin
NBR Acrylonitrile–butadiene rubber (nitrile rubber)
NC Nitrocellulose (cellulose nitrate)
NR Natural rubber
PA Polyamide
PAA Poly(acrylic acid)
PAE Polyarylether
PAEK Polyaryletherketone
PAES Polyarylethersulfone
PAI Polyamide–imide
PAMS Poly-a-methylstyrene
PAN Polyacrylonitrile
PAr Polyarylate
PAS Polyarylsulfide
PB Polybutdaiene
PBT Poly(butylene terephthalate)
PC Polycarbonate
PCTG Poly(cylohexane terephthalate-glycol)
PDMS Polydimethylsiloxane
PE Polyethylene
PEBA Polyether-block amide
PEC Polyestercarbonate
PEEK Polyetheretherketone
PEG Polyethylene glycol
PEI Polyetherimide
PEO Poly(ethylene oxide)
PES Polyethersulfone
PET Poly(ethylene terephthalate)
PF Phenol–formaldehyde resin
PFEP Copolymer from tetrafluoroethylene and hexafluoropropylene
PI Polyimide
PIB Polyisobutylene
PIR Polyisocyanurate foam
PMMA Poly(methyl methacrylate)
PO Polyolefin
POM Polyoxymethylene (Acetal)
PP Polypropylene
PPE Polyphenylether
PPG Polypropylene glycol
PPO Poly(phenylene oxide)
PPS Polyphenylenesulfide
PS Polystyrene
PSO Polysulfone
PSU Polyphenylenesulfone
PTFE Polytetrafluoroethylene
PTMG Polyoxytetramethyleneglycol
PTMT Poly(tetramethylene terephthalate)
PU Polyurethane
PVA Poly(vinyl alcohol), Poly(vinyl acetate)
PVAc Poly(vinyl acetate)
PVAL Poly(vinyl alcohol)
PVB Poly(vinyl butyral)
PVC Poly(vinyl chloride)
PVDC Poly(vinylidene chloride)
PVDF Poly(vinylidene fluoride)
PVF Poly(vinyl fluoride)
PVFM Poly(vinyl formal)
PVME Poly(vinyl methyl ether)
PVOH Poly(vinyl alcohol)
PVP Poly(vinyl pyridine), Poly(vinyl pyrrolidone)
RTV Room temperature vulcanizing silicone rubber
SAN Styrene–acrylonitrile copolymer
SBR Styrene–butadiene rubber
SBS Styrene–butadiene–styrene block copolymer
SEBS Styrene–ethylene–butylene–styrene block copolymer (hydrogenated SIS)
SIN Simultaneous interpenetrating network
SIS Styrene–isoprene–styrene block copolymer
SMA Styrene–maleic anhydride copolyemr SMS Styrene-a-methylstyrene copolymer
TPE Thermoplastic elastomer
TPEs Thermoplastic polyesters, e.g., PBT and PET
TPO Thermoplastic polyolefin elastomers
TPU Thermoplastic polyurethane
UF Urea–formaldehyde resin
UHMWPE Ultrahigh-molecular weight polyethylene

Cty CP Thiên Kim An
55/7 Cống Hộp Rạch Bùng Binh, Phường 9, Quận 3, TP. HCM
Tel: +84 938390518 / 901407458
Email : sales@thienkiman.com
Website: THIENKIMAN.COM

Công ty Cổ Phần Thiên Kim An xuất phát là một công ty thương mại, hoạt động chủ yếu là hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước tìm kiếm và phát triển việc kinh doanh với khách hàng từ các nước khác nhau trên thế giới.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.

0938 390 518