Kết quả thực hiện sau một năm triển khai Phong trào chống rác thải nhựa

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng để giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa một lần và các loại túi nilong khó phân huỷ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh ký cam kết chung tay thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh (ảnh: kontum.gov.vn)

 

Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh đã tổ chức buổi lễ ký cam kết chung tay thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh với sự tham gia ký kết của lãnh đạo 29 sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo 08 huyện, thành phố và 05 đại diện của các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng và báo, đài địa phương và trung ương tham dự…

 

Triển khai Bản cam kết, các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký cam kết đến từng cơ quan, đơn vị trực thuộc trong hệ thống tổ chức thuộc ngành quản lý; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến Phong trào “Chống rác thải nhựa” tới các tầng lớp Nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, người lao động. Từng bước giảm thiểu và tiến tới chấm dứt sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Đặc biệt các cơ sở sản xuất, các siêu thị, cửa hàng thương mại, bệnh viện, trường học… hưởng ứng tích cực phong trào.

 

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện chủ trương không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần, không sử dụng túi nilon hay những vật dụng nhựa sử dụng một lần khó phân hủy trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương và tại hội nghị, hội thảo theo đúng Bản cam kết đã ký kết ngày 26/11/2019. Thay vào đó, sử dụng cốc thủy tinh, cốc sứ hoặc phích, bình đựng nước dùng nhiều lần khi hội họp, tiếp khách.

 

Công tác truyền thông về Phong trào “Chống rác thải nhựa”, giảm thiểu sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy cũng được lồng ghép tuyên truyền trong lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, các hội nghị tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn. Ngoài ra, thường xuyên lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, tuyên truyền, vận động tại các địa phương, qua đó, kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen, hành vi, sử dụng các sản phẩm có lợi cho môi trường, thực hiện thu gom, phân loại rác thải nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

 

Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức lễ phát động phòng, chống rác thải nhựa trong trường học (ảnh: kontum.gov.vn)

 

Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng đã tích cực hưởng ứng ra quân Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh do Trung ương Đoàn phát động nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa, xóa các điểm đen về môi trường; cơ quan báo đài địa phương tăng cường đưa tin, cập nhật thông tin, hình ảnh, gương sáng điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường, Phong trào “Chống rác thải nhựa”; tại các khu vực chợ, khu dân cư thực hiện các chiến dịch truyền thông, đẩy mạnh cuộc vận động người dân trên địa bàn không xả rác ra đường và kênh rạch; thải bỏ chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa đúng cách, không vứt túi nilon bừa bãi xuống đường, kênh rạch, cống rãnh, các khu dân cư….

 

Chi hội Phụ nữ ở các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức vận động hội viên đi chợ bằng giỏ nhựa để hạn chế túi nilon, cùng với đó là thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Rất nhiều hội viên, phụ nữ đã có ý thức sử dụng làn/giỏ đi chợ. Tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhiều hộ gia đình đã tận dụng rác hữu cơ để làm phân bón, thức ăn cho gia súc, gia cầm và chôn lấp đối với rác vô cơ khó phân hủy.

 

Ủy Ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cũng đã tăng cường việc giám sát các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2020 về thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2018 – 2020 trong đó có phong trào “Chống rác thải nhựa”.

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Do thói quen sử dụng đồ nhựa, túi nilon của người dân đã có từ lâu vì sự tiện lợi, giá thành rẻ, thuận tiện trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, các sản phẩm thân thiện với môi trường hiện nay trên thị trường chưa nhiều, giá thành cao, chưa có chính sách hỗ trợ về giá cho các sản phẩm thân thiện với môi trường.

 

Kon Tum là một tỉnh mức độ tự cân đối ngân sách thấp, do vậy địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối ngân sách để thực hiện việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại nguồn đối với chất thải phát sinh trong sinh hoạt.

 

Nhận thức của một số bộ phận người dân về công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế, còn ỷ lại trách nhiệm thu gom và xử lý rác thải là của chính quyền các cấp nên việc triển khai thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn nhất định.

 

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn của Trung ương và địa phương đã ban hành để đề xuất sửa đổi theo hướng coi chất thải và chất thải nhựa là tài nguyên; thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn; thực hiện tốt việc giảm thiểu, phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải (bao gồm chất thải nhựa).

 

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân trong đó tiên phong là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong quá trình triển khai thực hiện. Bám sát đường lối, chủ trương của Trung ương, đưa ra các mục tiêu quyết sách cụ thể của từng ngành trong việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

 

Tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sản xuất các sản phẩm túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy các mô hình hợp tác công tư, chuyển sang hình thức hợp tác đối tác, hỗ trợ tiếp nhận công nghệ về quản lý, tái chế, xử lý chất thải nhựa, phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay thế nhựa, nilon. Kiên quyết không cho phép đầu tư các loại hình sản xuất, cơ sở nhập khẩu phế liệu chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại phế liệu.

 

Thực hiện xã hội hóa, nâng cao vai trò của cộng đồng, doanh nghiệp trong hoạt động giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại, thu gom, tái chế, xử lý chất thải nhựa; mở rộng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối, quảng bá, tiêu dùng các sản phẩm nhựa, túi ni lông được gắn nhãn xanh; xây dựng, triển khai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đăng ký, khai báo, quản lý việc sản xuất, sử dụng sản phẩm chứa chất thải nhựa, túi ni lông.

 

Tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa có sự tham gia của cộng đồng, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của các tổ chức đoàn thể, chia sẽ rộng rãi các mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin truyền thông chính thống góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa, dần thay thế các sản phẩm thân thiện với môi trường trong sinh hoạt, sản xuất của người dân./.

Nguồn : kontum.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.

0938 390 518