Bộ Công Thương hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021


Bộ Công Thương vừa có Công văn gửi các Tập đoàn, Tổng Công ty; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Các cơ quan truyền thông thuộc Bộ đề nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021.

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là Điều ước quốc tế với sứ mệnh“bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới” với sự tham gia của 171 quốc gia. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, đặc biệt là đã xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất ngập nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước và cuộc sống con người, Ban thư ký Công ước Ramsar đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới 02 tháng 02 năm 2021 với chủ đề “Không thể tách rời – Đất ngập nước, Nước và Sự sống” (Inseparable – Water, Wetlands and Life).

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 235/BTNMT-TCMT ngày 18 tháng 01 năm 2021, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị thực hiện một số hoạt động sau:

Một là, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

Hai là, tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp như phổ biến các tài liệu truyền thông, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) tại trụ sở làm việc và các địa điểm thích hợp về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Ba là, lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của đơn vị và địa phương.

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 và các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2021 của các quốc gia được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar.

Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Các cơ quan truyền thông thuộc Bộ tổ chức hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 đạt kết quả tốt và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 02 tháng 03 năm 2021 để tổng hợp (Theo địa chỉ Email: Giangngth@moit.gov.vn).

nguồn : moit.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.

0938 390 518