Tiếp tục tạm dừng các hoạt động một số dịch vụ để phòng chống Covid 03/05/2021

https://thienkiman.com/2021/05/01/tam-dung-hoat-dong-cac-co-so-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-vu-truong-va-quan-bar-tu-18-gio-00-ngay-30-4/

Thực hiện Thông  báo 89/TB-VPCP ngày  01 tháng 5 năm 2021 Kết luận  của Thủ tướng Chính  phủ  Phạm Minh Chính  tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống  dịch COVID-19, Công điện  số 570/CD-TTg ngày  02 tháng  5 năm  2021 của  Thủ tướng  Chính  phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu  quả  công  tác phòng , chống dịch COVID-19 và Công điện số  583/CD-BYT ngày  02 tháng  5 năm 2021 của Bộ Y Tế về việc thực  hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; căn cứ tình hình dịch diễn biến dịch  COVID-19 trên địa bàn cả nước và Thành Phố Hồ Chí Minh, Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ đạo như sau :

1.Ngoài các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã chỉ đạo tạm dừng tại Công văn số 1327IUBND-VX ngày 30 tháng 4 năm 2021 của UNND Thành Phố, yêu cầu các dịch vụ văn hoá, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ sau đây tạm dừng hoạt động từ :18:00 ngày 03 tháng 05 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới: massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử ( internet, game) , các sự kiện thể thao tập trung đông người

2. Các hoạt động thể dục thể thao được cấp phép phải tuân thủ Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID đối với hoạt động tổ chức tập luyện của các đơn vị thể dục thể thao

 

3. Tạm dừng  tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo chưa cần thiết, đối với các hội nghị, hội thảo đã có chủ trương của UBND Thành Phố, các sở, ngành,  UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện, thì phải giảm qui mô, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

 

4. Các hoạt động tôn giáo, hội họp tuỳ theo qui mô, điều kiện không gian để cân đối số lượng người tham dự không vượt quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức, tiến hành đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, và khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Giao sở Y Tế, Sở Văn Hoá và Thể Thao, Sở Du Lịch, Sở Công Thương, Công An Thành Phố, các sở ngành liên quan, UBND Thành Phố Thủ Đức và các Quận Huyện, theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

cjieucacdiSmkinhdoanhtroc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.

0938 390 518