Năm 2026: Phạt siêu thị, trung tâm thương mại phát túi nilông dùng một lần

Từ năm 2026, Việt Nam sẽ xử phạt các siêu thị, trung tâm thương mại cung cấp túi nilông dùng một lần cho khách hàng. Đó là thông tin ông Nguyễn Trung Thắng – Phó viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và môi trường) đưa ra tại Hội thảo tổng kết dự án thí điểm “Sáng kiến thành lập Liên minh siêu thị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ túi nilông dùng một lần tại Việt Nam” (Dự án PLASTIC ALLIANCE), tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Trung Thắng, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp lý nhằm quản lý chất thải nhựa. Trong đó, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sử dụng 100% túi nilông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nilông khó phân hủy; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Trong khuôn khổ của Dự án PLASTIC ALLIANCE, Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi nilông đã được thành lập với sự cam kết tham gia của 16 nhà bán lẻ, cũng như sự ủng hộ tích cực của các đối tác đồng hành giảm chất thải nhựa. Tới đây, dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các thành viên của liên minh triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi của khách hàng, phối hợp với các nhà bán lẻ xây dựng và thực kiện kế hoạch giảm túi nilông trong cả hệ thống, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi và hoạt động của liên minh.

Số liệu khảo sát của Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, cho thấy, số lượng túi nilông sử dụng một lần tại các siêu thị trung bình lên tới 104.000 túi/ngày, tương đương với 38 triệu túi nilông/năm. Trong số 48 siêu thị được khảo sát, có tới 46 siêu thị đang cung cấp túi nilông miễn phí.

 

Nguồn: congthuong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.

0938 390 518