TP.HCM dừng sản xuất bao bì nhựa, nhập khẩu sản phẩm nhựa dùng 1 lần

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn TP.HCM giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, TP.HCM phấn đấu đến năm 2030, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học.

Dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học, và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa (trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu và trường hợp sản xuất, nhập khẩu bao bì nhựa khó phân hủy sinh học để đóng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường theo quy định).

Đồng thời, TP.HCM sẽ giảm thiểu 75% chất thải nhựa phát sinh trên biển Cần Giờ. Yêu cầu thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 100% ngư cụ khai thác thủy sản thải bỏ, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển Cần Giờ.

 

Nguồn: tuổi trẻ online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.

0938 390 518